Логін (ЄДРПОУ):
Пароль:

Важливі зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів!

03.01.2012

Відтепер ПрАТ будуть розкривати інформацію так само як і ПАТ згідно положення, затвердженного рішенням №1591.

Рішенням від 20.10.2011 року № 1482 (далі – Рішення) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі – Зміни), затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 року № 1591.

Рішенням встановлюється обов'язок емітентів цінних паперів ( в тому числі ПрАТ) розміщувати інформацію, перед її поданням до ДКЦПФР, на власному веб-сайті!

Рішенням також визнається таким, що втратило чинність рішення Комісії від 01.03.2011 року N 187 «Про затвердження Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Порядку заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Рішення набрало чинності 30.12.2011

Джерела: http://pard.ua/
                   http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1471-11